Xoş gəlmisiniz

AZERI MINING GROUP

Xidmətlərimiz

 • Qazma və partlayış

  Sifarişçi şirkətlə birlikdə quyuların qazılması üçün topoqrafik ölçülərin aparılması, sifarişçi şirkət tərəfindən quyuların dərinliyi və diametri göstərilməklə bayraqlama və quyuların nömrələnməsi işlərinin...

  Daha çox
 • Daşıma

  Əvvəlcədən partladılmış və lentlənmiş sahədə dağ süxurlarının (filizin və tullantının) xüsusi texnikalar vasitəsilə özüboşaldan yük maşınlarına yüklənməsi, özüboşaldan yük maşınlarının mədən ərazisindən çıxışı...

  Daha çox
 • Rekultivasiya

  Layihənin icra müddətinin sonunda (Rekultivasiya planına uyğun) rekultivasiya işləri, o cümlədən, səthdən xüsusi yerlərə daşınmış münbit torpaqların mədən ərazisinə və tullantı anbarına daşınması, səthin...

  Daha çox

Haqqımızda

about us
 • “Azeri Mining Group” MMC-nin rəhbərliyi öhdəsinə götürür:

 • Əməyin mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması sahəsində siyasətin şirkətin bütün işçilərinin nəzərinə çatdırmaq

 • Yuxarıda qeyd edilən prinsiplərin yerinə yetirilməsinə lazım olan bütün lazımi mənbələr ayırmaq

 • Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün şirkətin bütün işçilərinə yardım etmək.

PARTNYORLARIMIZ

Xəbərlər